Relacja z uroczystości Święta Epifanii w Kościele Greckokatolickim.

sprawozdanie-religijna 2022

  • 21.01.2022 12:55- TVP1
Chrześcijanie Kościoła greckokatolickiego, posługujący się ...Chrześcijanie Kościoła greckokatolickiego, posługujący się kalendarzem juliańskim, przeżywają jedno
z najstarszych i najważniejszych świąt - uroczystość Chrztu Pańskiego, zwaną popularnie świętem
Jordanu. Uroczystość ta, nazywana również świętem Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, jest jednym
z tzw. dwunastu wielkich świąt w Kościele wschodnim. Według kalendarza juliańskiego obchodzona
jest 6 stycznia (19 stycznia według kalendarza gregoriańskiego). Święto Jordanu rozpoczyna się w cerkwiach,
gdzie jest sprawowana Boska Liturgia, czyli Msza Święta, według Liturgii św. Bazylego Wielkiego, którą
odprawia się tylko dziesięć razy w roku. Po nabożeństwie kapłani i wierni z krzyżem, trójramiennym
świecznikiem, ikonami oraz chorągwiami udają się w procesji do najbliższej rzeki. Jeśli w pobliżu nie ma
zbiornika wodnego, wtedy w świątyniach stawia się naczynia z wodą. Następnie odbywa się ceremonia
poświęcenia wody poprzez trzykrotne zanurzenie w niej świecznika i krzyża. Zebrani obmywają twarze
poświęconą już wodą, piją ją i zabierają do domów, gdzie gospodarz obchodzi całe gospodarstwo i kropi
je poświęconą wodą.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
21.01 12:55